Qualcuno ha trovato un generatore ASCII ART, una foto ed un’idea geniale.

E’ stato blazar 🙂

Auguri. Riporto i calici (se FF non muore!)

MMMMMNNNNNNNNNNNDDD88DD88DDDDDNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMNNNNNNNDDNNDDDDDDDDDDDDDDNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDD8DDNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDD8DNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMNMNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDNNNNNNNNNNNMZ$$MMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMNNNNNNNNN?7O8DNDDDDNDDDDDDNNN8NNNNNNNNZIMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMNNNNNNNNN$I8DDDDDDDD8D7?DI7$ODNNNNNNNN8$?MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMNNNNNNN?7O8NNDDDDDDD87?NI7$8NNNNNNDNNDZIMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMNNNNNNN=+?I?I7INMDDD87?DZ7$DNDDNNDMZ=II+=MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMNNNNNN=??I$77OZ$777I?I+N7$78+II=??OII7O?++MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMNNNNN7~M8?7OD$DM?7Z?=~D8:NN8N$?D8OD$+NNZ=NNMMMMMMMMMMM
MMMMMMNNNN:OZ$D?O?8N+NMMM?~~DD~NNI7NOZIZ=Z8NN7+~NNNNNMMMMMMM
MMMMMNNNNN:8ZMIO7O7$$N8NN+?~DN:DNMMMO8D?8OD877=~NNNNNNNNMNMM
MMMNNNNNNNII8O?8$Z8NMMMMZ+~~DD::=??MNN888DDN7II~ZNNNNNNNNMMM
MMMNNNNNN:8Z?D8ZOO8N=M=ZZ+~+DD=:DNINNN,O?8DD=M7+~NDNNNNNNNNN
MMMMNNNNN:7I8NOZZ88$NOMMZ=~78DD:D8M8MMD8IOO=8NM8=DDDDDNNNNNN
MMMMNNNNN7NDZ7O$DO8N=NMM?~:8888:D8N8DN88Z8OO8M8=~:DDDDNNNNNN
MMNNNNNN~I=MDO?$ZO+NMNMD?~:8888~:NNMMMNIO$OOI7DM$:88DDDNNNNN
MMNNNNND,8?N?7O7888$DI8O=~=8OOOD7NNNI+NDOZOOOZN?I=8888DDDNNN
MNNNNNDD:N$+D777+8I8DMMM=~?OOOO8:8NNZMMO8O~87~ON$~$OO888DDNN
NNNNDDDD:$NMIO8DD$DNNNM+~:OZZZOO::DN~NMNNDD?D8NMD~:ZZOO8DDNN
NNNNDD8D:DMM8DIODDMN7M++~:Z$$$ZZO,ODMNMNDDN87DONN+:ZZZO88DDN
NNNDD888,8M7NNNDNNN$OMM=~+ZZ$$$$Z~,DNM$NN8NDZNMM8+:ZZZO88DDN
NNDD8888:8NNONN8NNOMM$I=~ZZZ$$$$ZO:OD+M+ZMN8DND7?~?$ZZO88DDD
NNDD88OO$OMN8MDDZNN?MM=:O$$$$ZZZZZO:DNM?N$NN7N7N?:Z$ZZO88DDD
NDD88OOOO7DO8DDZNDM8NI:+Z$$$$$$ZZZZZ~=MZMDDODN+N=:ZZZZO88DDD
NDDD8OOOZ7ONDMMIDNMMD:?ZZZ$$$$ZZZZ$$Z~DNMMZN?DNM~O$ZZOO8DDDD
NNDDD8OZZO=7DDD8NZNM~IOZOZ$$$ZZZZZZ$7$~$MMDIN8Z8:$$ZZZOO8DDN
NNNDD8OOZO878DN?II7~8OZZZZZZZZOOOOZZ$$$7=O8DNDD~Z$ZZZOO8DDNN
NNNND88OOOO88O$Z777OZZZZZOOOOZZOOOOOZZ$$ZO$IN8D=OOOOOO88DDDN
NNNNDD88OOOO+NN$7OZZZZOOOOOOOOOO8888OOOZZO7I$7:8OO88DDDDDDNN
NNNNNDD8888O$NN7DZZZOOOOO8888888888888OOO88DNN?D888DDDDNNNNN
MNNNNNDDD888MNM=8OOOOOOO88DDD888DDDD88888888.ZND88DDDNNNNNNN
MNNNNNNDDDDD~O:DD8888OO88DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNMDDDNNNNNNNNM
MMMNNNNNNNNN+N:DDDDDD8DDDDDDDNNNDDDNNNNNNDDNNZN?NNNNNNNNNNNM
MMMMMMNNNNNNNN:NNNNNNDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIMMNNNNNNNNNMMM
MMMMMMMMMMNMNMZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMNNNNMNNNNMM
MMMMMMMMMMM?M,NNNMMMNNNMMMMMNNNNMMMMMNNNNNMMMM:MOMNMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMOM:MMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMM.MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+DMIMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM?MM=MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM?M==MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM,DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOMMMMMMMMM
MMMMMMMMMNMM,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MNMMMMMMMMM
MMMMMMMMM?MM,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMNMM:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MMMMMMMMMMM
MMMMMMMM8MMM.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:MMMMMMMMMMM